PRAVIDLA SOUTĚŽE
"MICRO MACRO QUIZ“

Název soutěže a pravidla soutěže 

Zde najdete závazná pravidla soutěže, kterou jsme nazvali jako „MICRO MACRO QUIZ“ (dále jen „soutěž“). 

Pořadatel soutěže 

Tuto soutěž pořádá JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „pořadatel“). 

Kontaktní údaje na pořadatele soutěže 

Pořadatele lze v průběhu soutěže a v souvislosti s určením výherců a předáním výhry kontaktovat na e-mailové adrese pilny@jic.cz. 

Doba trvání soutěže 

Soutěž trvá od 01. 02. 2022 00:00:00 do 31. 03. 2022 23:59:59 včetně. Soutěž je rozdělena pro účely slosování týdenních výher do 8 soutěžních kol. Soutěžní kola končí na konci kalendářního týdne. 

Jaké kolo probíhá?  Odkdy dokdy kolo probíhá? 
1. soutěžní kolo  01. 02. až 06. 02. 2022 (včetně) 
2. soutěžní kolo  07. 02. až 13. 02. 2022 (včetně) 
3. soutěžní kolo  14. 02. až 20. 02. 2022 (včetně) 
4. soutěžní kolo  21. 02. až 27. 02. 2022 (včetně) 
5. soutěžní kolo  28. 02. až 06. 03. 2022 (včetně) 
6. soutěžní kolo  07. 03. až 13. 03. 2022 (včetně) 
7. soutěžní kolo  14. 03. až 20. 03. 2022 (včetně) 
8. soutěžní kolo  21. 03. až 27. 03. 2022 (včetně) 
 

Místo konání soutěže 

Soutěž se koná online. Soutěžní kvíz a informace k soutěži se nachází na webu pořadatele https://www.micromacro.cz/quiz. Na některé kvízové otázky se lze dostat i prostřednictvím QR kódu ve městě Brno. Mapa QR kódů je dostupná na stránce https://www.micromacro.cz/mapa. Sdílet kvízové otázky v rámci soutěžení je možné na sociální síti Facebook. 

Soutěžící 

Soutěžícím může být jen ten, kdo má zřízen účet na sociální síti Facebook a: 

  • je starší 18 let a plně svéprávný, nebo plně svéprávný bez ohledu na věk (např. mu byla svéprávnost přiznána soudem); nebo 
  • je mladší 18 let nebo není svéprávný v rozsahu účasti v soutěži a má souhlas svého zákonného zástupce s účastí soutěžícího v soutěži, a souhlas s těmito pravidly soutěže. Pořadatel předpokládá, že soutěžící, který se do soutěže přihlásil, souhlas svého zákonného zástupce získal. Pokud soutěžící mladší 18 let (nebo ten, který je omezen ve svéprávnosti) v soutěži vyhraje cenu, musí zákonný zástupce soutěžícího svůj souhlas potvrdit písemně na formuláři poskytnutém pořadatelem a zaslat formulář na e-mail pořadatele. Bez zákonným zástupcem vyplněného a zaslaného formuláře nemůže pořadatel soutěžícímu cenu udělit. 

Žádný ze soutěžících nesmí být v pracovněprávním ani obdobném vztahu s pořadatelem, ani osobou blízkou či jiným rodinným příslušníkem takové osoby. 

Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli pravdivé a úplné informace potřebné pro účast soutěžícího v soutěži či získání výhry. 

Osoby, které nesplňují podmínky pro účast v soutěži, budou ze soutěže vyloučeny. 

Účast v soutěži 

Soutěžící se může zúčastnit soutěže tak, že vstoupí na stránku https://www.micromacro.cz/kviz a přihlásí se do soutěže pomocí svého účtu na sociální síti Facebook a případně zadáním svého e-mailu. Díky přihlášení do soutěže přes Facebook může pořadatel počítat body získané soutěžícím při zodpovídání otázek v soutěžním kvízu i další bonusové body dále popsané v těchto pravidlech. 

Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze jednou (prostřednictvím jednoho svého účtu na sociální síti Facebook). 

Každý soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednu hlavní výhru a jednu týdenní výhru. Pokud například některý soutěžící již vyhraje v některém z týdenních soutěžních kol týdenní výhru, nebude zařazen do slosování týdenní výhry v dalších týdenních soutěžních kolech. Může ale dále soutěžit o hlavní výhru. 

Soutěžní kvíz 

Na stránce https://www.micromacro.cz/kviz si může soutěžící zahrát soutěžní kvíz a odpovídat na desítky otázek z oborů elektronové mikroskopie a vesmírných technologií. Každá otázka má 3 možnosti odpovědí. Jen 1 z možností odpovědí je správná.  

Soutěžící může v průběhu soutěže získávat soutěžní body, a to následně: 

  • 1 bod za každou správně zodpovězenou otázku v soutěžním kvízu; 
  • 9 bonusových bodů za načtení každé otázky v soutěžním kvízu, na kterou se dostal prostřednictvím QR kódu fyzicky rozmístěných ve městě Brno; 
  • 1 bonusový bod za sdílení otázky ze soutěžního kvízu na svém uživatelském profilu na Facebooku. 

Hlavní výhra 

Pořadatel sečte body získané soutěžícím v průběhu trvání soutěže do 5 pracovních dnů od skončení soutěže. Účastníci s třemi nejvyššími počty získaných bodů za dobu trvání soutěže se stanou výherci těchto výher: 

1. výhra  3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+  Výhra je určena pro soutěžícího s nejvyšším počtem získaných bodů v soutěži. 
2. výhra  Dron DJI Mavic Air 2  Výhra je určena pro soutěžícího s druhým nejvyšším počtem získaných bodů v soutěži. 
3. výhra  Apple iPhone 13  Výhra je určena pro soutěžícího s třetím nejvyšším počtem získaných bodů v soutěži. 

Pokud více soutěžících získá stejný počet bodů, a tedy budou se dělit o některé nebo více ze tří vítězných míst, bude výherce či výherci vybrán/i losováním pomocí softwarového řešení generátoru náhodného čísla. Ten, kdo v losování nevyhraje, se přesune na následující místo, a tedy má šanci získat další výhru v pořadí. Například pokud se budou tři soutěžící dělit o první místo, na prvním místě se umístí ten, kdo vyhraje v losování. Následně pořadatel vylosuje ze zbývajících dvou soutěžících toho, kdo se umístí na druhém místě. Soutěžící, který toto druhé losování nevyhraje, se umístí automaticky na třetím místě.  Do losování budou zařazena jména soutěžících z jejich Facebookového profilu. 

Týdenní výhry 

Soutěžící, který se účastnil soutěže v době trvání některého z 8 soutěžních kol vymezených v bodu 3 těchto pravidel soutěže, může vyhrát kromě hlavní výhry i týdenní výhry. 

Pořadatel bude každý týden, nejpozději 5 pracovních dnů po skončení každého z 8 soutěžních kol vymezených v bodu 3 těchto pravidel, losovat 5 + 5 soutěžících z daného soutěžního kola, kteří získají jednu z výher uvedených v odstavci 10.3. Za celou dobu trvání soutěže tak pořadatel vylosuje celkem 80 soutěžících, kteří získají týdenní výhru. S výjimkou případů, kdy se týdenního soutěžního kola zúčastní méně než 10 soutěžících, jak je popsáno v odst. 10.4. Losování proběhne pomocí softwarového řešení generátoru náhodného čísla. Do losování budou zařazena jména soutěžících z jejich Facebookového profilu. 

V každém týdenním soutěžním kole vylosovaní výherci získají výhru za těchto podmínek: 

1. skupina výher  5 vylosovaných soutěžících získá  Volnou vstupenku do Hvězdárny a planetária Brno (platnost nutno ověřit na této stránce
2. skupina výher  5 vylosovaných soutěžících získá  Volnou vstupenku do VIDA! Science centrum s platností do 31.12.2022

Pokud se týdenního soutěžního kola zúčastní 10 a méně soutěžících, získá jednu z týdenních výher každý ze zúčastněných soutěžících. Pořadatel bude mezi těmito soutěžícími náhodně losovat, kteří soutěžící získají výhru z 1. skupiny výher a kteří soutěžící získají výhru z 2. skupiny výher. Pokud se týdenního soutěžního kola zúčastní méně než 10 soutěžících, a tedy některé z týdenních výher nebudou mezi soutěžící v daném soutěžním kole rozděleny, bude pořadatel zbývající výhry rozdávat soutěžícím při celkovém vyhodnocení soutěže. 

Předání výher 

Pořadatel bude výherce kontaktovat ihned po vyhodnocení soutěžního kvízu či v případě týdenních výher po uskutečnění losování na e-mailovou adresu soutěžícího zadanou při přihlášení do soutěže. Pořadatel výherce v e-mailu požádá o upřesnění svých identifikačních, kontaktních a adresních údajů tak, aby výherci bylo možné doručit výhru. Jestliže je výherce mladší 18 let, nebo není způsobilý se sám zúčastnit soutěže pro omezenou svéprávnost, pořadatel jej požádá, aby svého zákonného zástupce nechal vyplnit formulář s potvrzením souhlasu zákonného zástupce s účastí soutěžícího v soutěži a souhlasu s podmínkami soutěže. Pořadatel požádá soutěžícího také o to, aby mu soutěžící nebo jeho zákonný zástupce zaslal vyplněný formulář zpět na emailovou adresu pořadatele. 

Pořadatel výherci odešle výhru do 30 dnů ode dne, kdy od soutěžícího získá veškeré informace a dokumenty nezbytné k zaslání výhry (jak je stanoveno v předchozím odstavci). 

Jestliže výherce nezašle pořadateli informace a dokumenty potřebné k předání výhry do 7 dnů od doručení e-mailu se žádostí pořadatele o informace a dokumenty, ztrácí právo na výhru. V takovém případě se výhercem hlavní výhry stává soutěžící s dalším nejvyšším počtem bodů. A v případě týdenní výhry ten, koho pořadatel vylosuje při náhradním losování výherce. Náhradní losování proběhne stejně jako předešlé hlavní losování. 

Na stránce https://www.micromacro.cz/ pořadatel zveřejní informace o tom, že výherci byli určeni. 

Další podmínky soutěže 

Soutěžící se účastní soutěže na své náklady. 

Soutěžící nemůže výhru právně vymáhat. Soutěžící není oprávněn požadovat místo výhry peněžní ani jakékoliv jiné plnění. 

Pořadatel není odpovědný za plnění třetích osob (dodavatelů). Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, včetně vyřízení reklamace. 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění podmínek pro účast v soutěži a rozhodnout o výhercích i jiných sporných otázkách s konečnou platností v souladu s těmito pravidly. Pořadatel je oprávněn vyloučit každého soutěžícího, který poruší tato pravidla soutěže, zákon či dobré mravy, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by tímto soutěžícímu vznikla. 

Pořadatel neodpovídá za ztrátu či poškození výher v průběhu doručení výherci. Pořadatel dále neodpovídá za jakékoliv technické obtíže, včetně nedostatečného internetového připojení či výpadku webové stránky se soutěžním kvízem, které nastanou v průběhu soutěže. 

Výhry nepřevzaté soutěžícím propadají pořadateli. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení, souhlasu soutěžícího a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, výhry, soutěž ukončit, odložit či přerušit, nebo změnit tato pravidla soutěže. Tyto změny soutěže, resp. pravidel soutěže pořadatel zveřejní na webové stránce https://www.micromacro.cz/Pravidla-souteze  kde jsou uloženy informace o soutěži. 

V letácích či na webové stránce kvízu může soutěžící najít informace o soutěži vyplývající z těchto pravidel soutěže. Takové informace nejsou pravidly soutěže a slouží pouze jako informační materiál pro soutěžící. Tato verze pravidel soutěže je jediná platná a závazná verze pravidel soutěže.  

Ochrana osobních údajů 

Pořadatel bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje soutěžícího pro zajištění jeho účasti v soutěži. Pokud soutěžící vyhraje, bude pořadatel zpracovávat také jeho adresní údaje, aby mu mohl výhru zaslat, a případně bude jeho údaje uchovávat pro plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů soutěžících, včetně jejích práv lze nalézt zde: https://www.micromacro.cz/cz/GDPR.  

Soulad s pravidly Facebook (Meta Platforms Inc.) 

Účast v soutěži není podmíněna sdílením soutěže na Facebookovém profilu soutěžícího ani „likováním“ stránek pořadatele na Facebooku. 

Společnost Meta Platforms Inc. provozující Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojena. 

Závaznost pravidel soutěže 

Soutěžící dává souhlas s těmito pravidly soutěže při přihlášení do soutěže a tím potvrzuje, že je při účasti v soutěži těmito pravidly vázán. 
 

V Brně dne 31.1.2022